Daně

Nabízíme mimo jiné tyto služby:

  • zpracování, sestavení a podání daňových přiznání právnických i fyzických osob
  • konzultace v oboru daně z přidané hodnoty a to i intrakomunitárních plnění v rámci EU nebo zahraniční plnění
  • daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitosti, dědická a darovací daň
  • mezinárodní příjmy, posouzení na základě smluv o zamezení dvojího zdanění
  • zastupování na finančním úřadě, daňově-právní pomoc při daňových kontrolách
  • řešení daňových problémů včetně vypracování odborných stanovisek
  • zatříďování majetku do odpisových skupin včetně stanovení pořizovacích cen jednotlivých částí majetku
  • detailní analýzy daňových rizik
  • řešení daňové optimalizace
  • …a mnoho dalšího

Jsme registrovaní členové Komory daňových poradců ČR, ze zákona jsme pojištěni na odpovědnost za daňová rizika a související služby.

Komora daňových proadců ČR

Kontakt

Daňová a účetní kancelář Miroslav a Milena Čermákovi IČO: 25650092
DIČ: CZ25650092
spol. je zapsána u MěS v Praze, zn. C 58071

Sídlo:
Práčská 2601/99
Praha 10
PSČ 10600

kanceláře:
Praha 10-Záběhlice
Liberec 30-Vratislavice n.N.
(nedáváme souhlas k zasílání nevyžádaných obchodních sdělení)

+420 777020694
+420 774231044
info()danevpraze.cz